top of page

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest GC Deweloper sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Dmowskiego 17 B, 50-203 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000279878, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8982111135, REGON: 020517029.

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE BĘDĄ PRZETWARZANE TWOJE DANE?

Twoje dane będziemy przetwarzać:

 

 • na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:
  - wysyłania oraz przekazywania informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną obejmujących produkty i usługi własne, produkty i usługi podmiotów powiązanych z nami kapitałowo oraz produkty i usługi uzupełniające ofertę ww. podmiotów oferowane przez naszych partnerów handlowych,

 • na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu i interesu innych podmiotów powiązanych z nami kapitałowo (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) m.in. w celu:
  - tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów, prowadzenia badań marketingowych, planowania rozwoju oferty usług lub produktów, oraz gdy będzie to niezbędne do realizacji działań marketingowych.

   

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe mogą być przez nas ujawniane zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych podmiotom zewnętrznym, tj:

 

 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru),

 • podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane (np. agencjom reklamowym/marketingowym, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne),

 • podmiotom powiązanym z nami kapitałowo celem realizacji ich prawnie uzasadnionych interesów.
   

CZY TWOJE DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTWA TRZECIEGO?

Zebranych danych osobowych nie będziemy przekazywać do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

PRZEZ JAKI OKRES TWOJE DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE?

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, przechowujemy je przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody. Wycofanie zgody możliwe jest w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (naszego oraz podmiotów powiązanych z nami kapitałowo), przechowujemy je do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

JAKIE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH CI PRZYSŁUGUJĄ?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych naruszone zostały przepisy dotyczące ich ochrony, posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych będzie jednak skutkować brakiem możliwości wysyłania do Ciebie informacji marketingowych.

bottom of page